Akcjonariat

Akcjonariat 

 

 

  Liczba akcji % kapitału

Liczba głosów na WZ

% głosów na WZ

POLNORD S.A. 3.439.189 34,65% 3.439.189 34,65%
COMPENSA TU Na Życie S.A. 902.850 9,10% 902.850 9,10%
Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 1.590.215 16,02% 1.590.215 16,02%
PKO TFI S.A. (NEPTUN - FIZAN) 528.361 5,32% 528.361 5,32%
POZOSTALI (free float) 3.466.235 34,92% 3.466.235 34,92%

 

Kapitał zakładowy: 39.707.400,00 

Liczba wszystkich akcji: 9.926.850 sztuk

Cena nominalna akcji: 4.00 zł

 

Wszystkie akcje spółki KB DOM S.A. są akcjami nieuprzywilejowanymi.