Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

KORPORACJA BUDOWLANA DOM

notowany na GPW

Generalny Wykonawca oraz producent prefabrykatów betonowych poszukuje osoby na stanowisko

 

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 

Miejsce pracy: Kartoszyno

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • Opracowanie nowych konstrukcji i technologii produkcji prefabrykatów żelbetowych  celem poprawienia ich właściwości konstrukcyjnych izolacyjnych, funkcjonalnych i estetycznych oraz optymalizacji kosztów produkcji;
 • Współpraca z kierującymi i nadzorującymi prace budowlane wykonywane w formule Generalnego Wykonawstwa w KB DOM w zakresie zamiany prac wykonywanych technologią mokrą elementami prefabrykowanymi;
 • Współpraca z Działem Technicznego Przygotowania Produkcji i Zakładem Prefabrykacji w obszarze przygotowania produkcji dla kontrahentów zagranicznych, szczególnie asortymentów nie wytwarzanych dla kontrahentów krajowych;
 • Współpraca z publicznymi i komercyjnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w sektorze budowlanym w trybie realizacji bieżącej produkcji oraz w ramach projektów badawczo-rozwojowych;
 • Współpraca z organami certyfikującymi wyroby budowlane dopuszczone do stosowania na terenie Polski w trybie realizacji bieżącej produkcji oraz w ramach projektów badawczo-rozwojowych;
 • Opracowywanie projektów badawczo-rozwojowych kierowanych jako propozycje do narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z wnioskami o dofinansowanie;
 • Dbałość o indywidualny rozwój pracowników oraz jakość ich współpracy w ramach zespołu;

 

Wymagania:

a) Wykształcenie wyższe techniczne (doktorat nauk technicznych będzie dodatkowym atutem);

b) Znajomość języków obcych:

 • język angielski – poziom biegły, mile widziane certyfikaty: FCA,CAE,LCCI Level 2 i wyżej;
 • język rosyjski lub dodatkowy język zachodni – poziom komunikatywny;

c) Doświadczenie w projektach badawczo-rozwojowych w sektorze budowlanym, będzie dodatkowym atutem;

d) Znajomość technologii konstrukcji betonowych oraz prefabrykacji betonu stosowanych w Europie

e) Wymagane minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem technologów budownictwa dla dużego lub średniego przedsiębiorstwa prefabrykacji;

f) Umiejętności praktyczne takie jak:

 • Zarządzenie projektami;
 • Planowanie programów badawczych na poziomie strategicznym i operacyjnym;
 • Krytyczne myślenie i działanie w warunkach ograniczonego dostępu do informacji ;
 • Umiejętność selekcji istotnych informacji w otrzymanym przekazie;
 • Samomotywacja oraz motywacja współpracowników;
 • Ocena kompetencji i zaangażowania podległych pracowników;
 • Prezentacja pomysłów oraz argumentacja;

g) Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;

h) Umiejętność budowania trwałych relacji ze współpracownikami;

i) Samodzielność

j) Orientacja na cel

k) Wytrwałość w realizacji celów

l) Szacunek dla kluczowych zasad i kultury organizacji;

 

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań i możliwości pracę w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej;
 • Motywacyjny system wynagrodzeń;

 

Jednocześnie prosimy o zawarcie informacji dotyczących:

 • Terminu podjęcia pracy;
 • Oczekiwanego wynagrodzenia netto.

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."