Kompleksowe wykonanie i montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych dla budynku nr 8 na osiedlu Tęczowy Las II w Bartągu k. Olsztyna

Kartoszyno, 10.07.2017


INFORMACJA O PRZETARGU

 

Zadanie inwestycyjne: 
Budynek nr 8 osiedle Tęczowy Las II w Bartągu k. Olsztyna
Kompleksowe wykonanie i montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych

 

Zamawiający:
Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.
Marcin Gajdowski
E: marcin.gajdowski@kbdom.pl
M: 503 184 808


W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Przetargu Nieograniczonym na realizację opisanych wyżej robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.


Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Prosimy o złożenie oferty do dnia:

 28.07.2017

Przewidywany termin realizacji prac:

 04.09.2018

Preferowany charakter oferty:

 ryczałtowa

Osoba do kontaktu:

Marcin Gajdowski
E: marcin.gajdowski@kbdom.pl
M: 503 184 808

Forma złożonej oferty:

 kosztorys

Załącznik:

 Dokumentacja techniczna dot.wskazanego zakresu robót

 
Podpisana oferta musi zawierać klauzulę o zachowaniu poufności następującej treści:
„Oferent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe i technologiczne udostępnione przez Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach informacji, lub w jakikolwiek inny sposób.”

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa

lub na adres Jednostki Zamawiającej:

ul.Tęczowy Las, 10-687 Bartąg

 

Załączniki:

Link do dokumentacji: https://www.dropbox.com/s/gx441v7y7lzublx/B8%20-%20balustrady.rar?dl=0