Kompleksowe wykonanie ociepleń stropów kondygnacji podziemnych budynków A1,A2,C1 i C2,B / Oś.Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa Kowale

Kartoszyno, 09.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle Mieszkaniowe Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa w Kowalach
  • Zakres prac: Kompleksowe wykonanie ocieplenia stropów kondygnacji podziemnych budynków A1, A2, C1 i C2, B

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Michał Matłosz

E-mail, telefon: matloszm@kbdom.pl, tel. 661-184-835

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Przetargu Nieograniczonym na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 16.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 03.2017 budynek A1, A2, C1

                                                                          07.2017 budynek C2,B

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Michał Matłosz

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik: Specyfikacja techniczna.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: