Kompleksowe wykonanie prac w ramach realizacji przebudwy ul. Zeusa / Oś.Chabrowe Wzgórze przy ul. Zeusa w Kowalach

Kartoszyno, 31.01.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle Mieszkaniowe Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa Kowale
  • Zakres prac: Kompleksowe wykonanie prac w ramach realizacji przebudowy ul.Zeusa

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Marta Bielecka

E-mail, telefon: bieleckam@kbdom.pl, tel. 723-184-835

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 13.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 01.03.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: Marta Bielecka

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik : Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: