Kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynków C2, B / Oś. Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa Kowale

Kartoszyno, 02.03.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle Mieszkaniowe Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa Kowale
  • Zakres prac: Kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynków C2, B

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Michał Matłosz

E-mail, telefon: matloszmm@kbdom.pl, tel. 661-184-835

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 10.03.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 06.2017 - 10.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: Michał Matłosz

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik : Dokumentacja techniczna dot. wskazanego zakresu robót.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: