Korporacja Budowlana Dom

Spółka Akcyjna

 

ul. Budowlana 3, Kartoszyno

84-110 Krokowa

 

tel./fax.+48 (58) 670 60 55

sekretariat@kbdom.eu

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000024482

NIP 944 16 35 703; REGON 351284072

Kapitał zakładowy: 39.707.400,00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

  

Rzecznik Prasowy KB Dom


 

 

 

 

Korporacja Budowlana Dom

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Budowlana 3, Kartoszyno

84-110 Krokowa

 

tel./fax.+48 (58) 774 11 71

kbdom@kbdom.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000118855

NIP 587 14 93 698; REGON 191688293;

Kapitał zakładowy: 25.102.000 PLN

   

 

Przedstawiciele:

Tomasz Radwan-Wiński

+48 661 184 824

tomasz.radwan-winski@kbdom.pl