01.03 Prefabrykat ścieku drogowego - typ korytkowy

Kategoria:

Odwodnienie Pasa Drogowego -Prefabrykat ścieku drogowego -typ korytkowy

 

Zastosowanie:

Do konstrukcji ścieku drogowego, skarpowego i umocnienia dna rowu.