Przegląd kominiarski wentylacji grawitacyjnej na nowo wybudowanym osiedlu / Oś. Królewskie w Rumi

Kartoszyno, 26.05.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne z częścią uslugową na parterze i garażem podziemnym wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną w Rumi przy ul. Dębogórskiej - etap II - Budynek B2
  • Zakres prac: Przegląd kominiarski wentylacji grawitacyjnej na nowo wybudowanym osiedlu

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Mariusz Bittel

E-mail, telefon: bittelm@kbdom.pl, tel. 723-184-860

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej dostaw materiałów oraz usług zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 02.06.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 15.06.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: Mariusz Bittel

Forma złożonej oferty: poczta elektroniczna w formie PDF

Załącznik : specyfikacja techniczna

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: