Raporty okresowe 2018

2018


 Skonsolidowany raport roczny RS 2018

List do akcjonariuszy KB Dom 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KBDOM 31 12 2018

Skonsolidowane sprawozdanie z dzialalnosci 2018

Oświadczenie Zarządu SF 2018

Informacja Zarządu Wybór Audytora 2018

Oświadczenie Zarządu Audytor 2018

Oświadczenie RN KBD SA 2018

 

 Raport roczny R 2018

List do akcjonariuszy KB Dom 2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe KBDOM SA 31 12 2018

Jednostkowe sprawozdanie z dzialalnosci 2018

Oświadczenie Zarządu SF 2018

Informacja Zarządu Wybór Audytora 2018

Oświadczenie Zarządu Audytor 2018

Oświadczenie RN KBD SA 2018

 

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018

Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_30.09.2018_final

 

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018 - korekta

2018_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_31.03.2018_final_2018_11_16.pdf

 

PSr 30.06.2018 - korekta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KBDOM_30.06.2018_final_2018_11_09

Sprawozdanie z dzialalności Zarzadu KBDOM S.A. 30.06.2018_final_2018_11_09

Oświadczenie Zarzad SAP 2018

Raport BR za I półrocze 2018

Raport przegląd śródroczny 2018.06.30 jednostkowy

 

PSr 30.06.2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KBDOM_30.06.2018

Sprawozdanie z dzialalności Zarządu KBDOM SA 30.06.2018

Oświadczenie dotyczące sprawozdania z dzialalności 30.06.2018

Oświadczenie PTA KBDOM 20181001

SAP 2018 oświadczenie brak raportu BR kor.20181001

SAP 2018 oświadczenie Zarządu brak podpisu

 


 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KBDom 31.03.2018

Oświadczenie o niepodpisaniu sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2018