Wykonanie drewnianych schodów na antresolę wraz z obramowaniem / oś Brama Sopocka w Gdyni

Kartoszyno, 02.03.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle Mieszkaniowe Brama Sopocka Etap II
  • Zakres prac : Wykonanie drewnianych schodów na antresolę wraz z obramowaniem.

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Mariusz Bittel

E-mail, telefon: bittelm@kbdom.pl, tel. 723-184-860

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert  na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 06.03.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 03.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: Mariusz Bittel

Forma złożonej oferty: kosztorys zpisany w formacie PDF i przesłany pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres mailowy

Załącznik : Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: