Wykonanie zabudów systemowych, drzwi do boksów/komórek lokatorskich / Oś. Neptun w Ząbkach

Kartoszyno, 29.03.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze oraz garażem podziemnym zlokalizowanego pomiędzy ul. Powstańców i ul. Andersa w Ząbkach.
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Kompleksowe wykonanie zabudów systemowych, drzwi do boksów/komórek lokatorskich wraz z identyfikacją wizualną.

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Małgorzata Zglejszewska-Szklarczyk

E-mail, telefon: zglejszewskam@kbdom.pl, tel. 723-184-864

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 05.04.2017

Przewidywany termin realizacji prac: od 17.04.2017r do 15.05.2017r - budynki C1, C2, D1.2

                                                                          od 15.05.2017r do 15.06.2017r - budynki C3,C4

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Małgorzta Zglejszewska-Szklarczyk

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik: Specyfikacja przedmiotu zamowienia.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,