Władze spółki

Zarząd

 

PREZES ZARZĄDU

Jan Zajączkowski

 

Pan Jan Zajączkowski jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie , ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Harvard-Jagiellonian School of Public Health w Krakowie na kierunku „Organizacja opieki medycznej”, podyplomowe studia
w zakresie zarządzania w szpitalu St. John Grande w Krakowie na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej, zarządzanie zmianami, planowanie biznesowe w opiece zdrowotnej, organizacja placówek opieki zdrowotnej” oraz podyplomowe studia europejskie na Papieskim Uniwersytecie w Krakowie na kierunku „Struktura i historia Unii Europejskiej, instytucji europejskich, integracji europejskiej”.

Pan Jan Zajączkowski jest wysokiej klasy menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących, wielomilionowych organizacjach. Ma doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na dużą skalę, głównie projektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz osiągnięcia w prowadzonych restrukturyzacjach zadłużenia i reorganizacjach w zakresie działalności deweloperskiej.

W latach 2016-2018 Pan Jan Zajączkowski  pełnił funkcję dyrektora generalnego  w Cesar RT Ltd. gdzie odpowiedzialny był za projekty o wielkości ok. 80 mln EUR, realizowane we współpracy z Komisją Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego.

W latach 2005-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu  i dyrektora generalnego w Ekopark S.A. (firma deweloperska z sektora mieszkalno-biurowego).

W latach 2004-2005 Wiceprezes Zarządu w  Kraków Airport, odpowiedzialny m.in.  za  organizację nowego przedsiębiorstwa, kontakty z liniami lotniczymi, firmami obsługującymi, instytucjami finansowymi, lotnictwem wojskowym i cywilnym.

W latach 1997 -2000 –Prezes w spółce Polskie szpitale prywatne S.A. zaangażowany w projekty
w sektorze opieki zdrowotnej, w tym projekty zdrowia publicznego we współpracy z Philips Medical Systems.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Zajączkowski

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.